Camat Angkola Barat

Profil Camat Angkola Barat

 

Nama                            : Maruhum Hot Taufiq, S.Sos

NIP                               : 19780722 199703 1 001

Tempat tanggal lahir       : Padangsidimpuan, 22 Juli 1978

Pangkat/ Golongan        : Pembina/ IV.a

Instansi                         : Kantor Camat Angkola Barat

Agama                          : Islam

Jenis Kelamin                : Laki- Laki

Status                           : Kawin

Nama Istri                       : Marlina Ritonga

Nama Anak                    : 1. Aulia Salamah

                                       2. Aldiansyah Fitrah

 

Riwayat Pendidikan :

 1. SD Neger 144427 Padangsidimpuan Lulus Tahun 1990
 2. SMP Negeri 6 Padangsidimpuan Lulus Tahun 1993
 3. SMA Negeri 5 padangsidimpuan Lulus Tahun 1996
 4. STIA- LAN RI Jakarta lulus tahun 2003

 

Riwayat jabatan :

 1. Kasi Pembangunan Kantor Lurah Baringin 25-03-2004 s/d 04-02-2005
 2. Plt. Sekcam Batang Angkola 05-02-2005 s/d 25-06-2005
 3. Sekcam Batang Angkola 26-05-2005 s/d 06-11-2007
 4. Kasi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesbang Linmas 07-11-2007 s/d 16-01-2008
 5. Kasi Pengendalian dan Pengawasan Kantor Kesbang Pol Linmas 17-01-2008 s/d 14-09-2009
 6. Kasubbag Pemerintahan pada Sekretariat Bagian Pemerintahan dan Manajemen Mutu Setdakab Tapsel 15-09-2009 s/d 03-03-2011
 7. Sekretaris Kecamatan Angkola Barat Kantor Camat Angkola Barat 03-03-2011 s/d 30-12-2016
 8. Camat Angkola Barat 30-12-2016 s/d sekarang